Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  tai vaiko gerove suinteresuoti asmenys, kurių tikslas pastebėti, analizuoti ir užtikrinti vaikų ugdymosi poreikius, spręsti iškilusias problemas ir jų priežastis.

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Lina Kurlianskienė, logopedė metodininkė.

Pirmininkės pavaduotoja - Algimanta Kašelionienė, judesio korekcijos specialistė, vyresnioji auklėtoja.

Nariai:

Regina Šatienė – direktorė.

Jovita Varanauskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui.

Kristina Garšvaitė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė.

Dalia Ščeponovič – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Vida Praniauskienė – vyresnioji auklėtoja.

 

Tenkinant specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius, lopšelio-darželio „Eglutė“ pedagogai siekia:

  • Laiku išsiaiškinti vaikų ugdymo(si) sunkumus, jų priežastis;
  • Numatyti palankiausius ir tinkamiausius ugdymo(si) metodus ir būdus, padedančius tenkinti vaikų specialiuosius poreikius;
  • Talkinti tėvams sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria jų vaikas;
  • Padėti ugdytiniams optimaliausiai (pagal gebėjimus) pasirengti mokyklai.

 

Informacija Tėveliams:

Pripažinkime, kad užauginti emociškai tvirtą ir sveiką vaiką, besirūpinantiems tėvams yra sunkus darbas. Labai svarbu suprasti, kas įtakoja vienokį ar kitokį jo elgesį, žinoti, kaip tapti mažojo žmogučio draugu, be pykčių išugdyti paklusnumą, užauginti savimi pasitikintį žmogų.

 

Pasvalio Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginiame psichologiniame skyriuje (Sodų g. 21) vyksta grupiniai užsiėmimai-konsultacijos „Pozityvi tėvystė“ Jie skirti tėvams, auginantiems nuo 3-12 metų amžiaus vaikus.

Informacija telefonu (8 451) 34 284.

 

Dirbti su supykusiu, hiperaktyviu, liūdnu ar apatišku vaiku yra nelengva. Supratimas apie įvairias mažylių būsenas ir emocijas gali padėti ir pedagogams, ir tėvams. Juk taip svarbu rasti raktą į vaikučio širdį... Vasario 11 dieną lopšelio-darželio „Eglutė“ pedagogės gilino psichologines žinias klausydamos paskaitos apie ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sutrikimus. Praktiniai Pasvalio ŠPT PPS psichologės Jolitos Stipinienės patarimai mums padės įvertinti ir suprasti vaiko atitinkamo elgesio priežastis. Manome, kad žinias pritaikysime iškilus panašiems sunkumams. Kai kuriais atvejais galbūt galėsime padėti, patarti ir tėveliams sprendžiant mažųjų emocinės sveikatos ir elgesio problemas.

Dar kartą nuoširdus ačiū psichologei J. Stipinienei.

 

Vaiko Gerovės komisijos pirmininkė Lina Kurlianskienė.


 

Renginiai

„Veiksmo savaitė Be patyčių – 2015"

„Veiksmo savaitė Be patyčių – 2017"

 


Dokumentai

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias  mokyklas) tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės

Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą

bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimas

Dėl švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo.

 


Logopedė teikia kvalifikuotą specialiąją pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, konsultuoja tėvus ir pedagogus kalbos korekcijos ir kitais specialiojo ugdymo klausimais, dalinasi turima literatūra bei pačios paruoštais lankstinukais apie kalbos raidą.

Logopedės pagalba reikalinga, kai:

  • trejų-ketverių metų vaiko kalbos nesupranta aplinkiniai;
  • ketverių su puse metų  vaikas netaria garsų r, l, š, ž;
  • penkerių su puse – kalbėdamas nederina žodžių galūnių.

Tėvelių pagalba reikalinga, kai:

  • ketverių – penkerių metų vaikas nepažįsta laukinių, naminių gyvūnų, daržovių, vaisių, nežino savo pavardės;
  • būdamas šešerių, nepažįsta nors kelių raidžių, skaičių, nesidomi knygelėmis, 
  • nemoka rišliai (be minties šuolių) pasakoti 4-5 žodžių sakiniais, kas nupiešta  paveikslėlyje.

 

Maloniai kviečiame bendrauti ir bendradarbiauti. Kalbos koregavimas daug veiksmingesnis, kai logopedai, tėvai bei pedagogai bendradarbiauja. 

 

 

Kalbos problemos šalinamos per individualius, pogrupinius ir grupinius logopedinius užsiėmimus, panaudojant įvairias mokymo priemones, metodus, tarp jų - netradicinį „Stalo teatro“ terapijos metodą, padedantį vaikams net tik atsiskleisti ir įveikti sunkumus, trukdančius natūraliai bendrauti, bet ir įtvirtinti išmoktus garsus, turtinti žodyną, koreguoti bei plėstirišliąją kalbą.

Logopediniame kabinete dauguma „Stalo teatro“ žaislų yra popieriniai – lėlės su lazdelėmis, virvelėmis, pirštininės, pirštukinės lėlės.

 

 

 

Logopedės parengti lankstinukai :

Ar vaikas pasiruošęs mokyklai?

Bendravimas su kūdikiais

Kitoks vaikas

Klausos lavinimas

Vaikų žaidimai 1-2 m.

Straipsnis „Lengviau prabilsiu su šeima“

 

www.egu.lt

11 patarimų vaikų sėkmei

Svetainėje   http://pasvaliospecialistai.jimdo.com/ Pasvalio specialieji pedagogai ir logopedai  dalinasi patirtimi, žiniomis  ir pateikia įvairių žaidimų lavinančių ne tik vaikų kalbą. 

 

Logopedės pasiūlymas

Kviečiu pasinaudoti vaikų ir tėvelių kuriama knygele, kuri keliauja iš šeimos į šeimą.
Ją galima pasiskolinti apsilankius logopedės kabinete. Su knygele, atliekant pateiktas užduotis, žaisti ir mokytis malonu bus visai šeimynai.

 

Skaityti 2362 kartai Atnaujinta 17 balandžio 26, Trečiadienis 22:04

Daugiausia skaitoma

Darželio kalendorius

Mūsų himnas

Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

Skamba juokas kas dieną vaikų,

Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

Metai tampa gražiu vainiku.

Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

Čia jiems gera, jauku ir smagu,

Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

Šeimininkai darželio juk esam,

Lekia dienos vaikystės šviesios.

Linkim savo mažyliams mes laimės

Ir sveikuoliais išlikt visados.

mes rušiuojame

2% parama darželiui