Sveika mokykla

Aukime sveiki kartu

„Aukime sveiki kartu“

Programos tikslas – kurti palankias sąlygas vaikų, pedagogų, bendruomenės narių sveikatai, saugumui ir gerovei palaikyti.

Prioritetas – sveikatos ugdymas – investicija į ateitį.

Tikslai:

  • Øšiuolaikiškos, sveikatą stiprinančios ir ugdančios aplinkos kūrimas;
  • Øgerosios darbo patirties sklaida rajone ir respublikoje

Uždaviniai:

  • Øpadėti vaikams susiformuoti vertybines sveiko gyvenimo nuostatas;
  • Øįgyti įgūdžių, įpročių, plėtoti partnerystės ryšius su šeima, socialiniais partneriais ugdant bendruomenės narių sveikatą;
  • Øtęsti palankios sveikatos ugdymui (si) fizinės ir psichosocialinės aplinkos kūrimą;
  • Øtobulinti visų lopšelio - darželio personalo narių kvalifikaciją ir kompetenciją sveikatos stiprinimo klausimais;
  • Øvykdyti veiklos sklaidą, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į sveikatos ugdymo svarbą ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje.
Skaityti 721 kartai Atnaujinta 15 sausio 30, Penktadienis 20:08

Daugiausia skaitoma

Darželio kalendorius

Mūsų himnas

Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

Skamba juokas kas dieną vaikų,

Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

Metai tampa gražiu vainiku.

Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

Čia jiems gera, jauku ir smagu,

Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

Šeimininkai darželio juk esam,

Lekia dienos vaikystės šviesios.

Linkim savo mažyliams mes laimės

Ir sveikuoliais išlikt visados.

mes rušiuojame

2% parama darželiui